1. Ús de la piscina i activitats aquàtiques

És obligatori

 • L'ús de casquet i vestit de bany.
 • L'ús de sabatilles de bany en lavabos, vestuaris i platges de piscina.
 • La dutxa abans de la primera immersió a la piscina.
 • Desmaquillar-se i treure’ s la crema solar abans de banyar-se.
 • Nedar per la dreta del carrer durant el bany lliure.
 • Respectar els horaris de bany establerts i abandonar la piscina quan el socorrista faci l’avís.       
 • Fer un ús adequat de les instal·lacions, respectant els diferents usuaris i el personal que atén les instal·lacions.

Es prohibeix:

 

 • L'entrada a la piscina a les persones que pateixin malalties infecto contagioses.
 • Fumar i introduir envasos de vidre en tot el recinte.
 • Consumir aliments en tot el recinte, excepte a l’espai de la cafeteria.
 • L'accés a la piscina a tota persona vestida de carrer, calçada, sense vestit de bany o amb roba interior.
 • L'entrada al recinte de la piscina amb bosses o motxilles.
 • La realització de pràctiques perilloses, córrer, capbussar violentament i, en general, tots aquells actes que dificultin o obstaculitzin l’ús de les instal·lacions.
 • Tirar-se de cap excepte en les activitats dirigides per personal tècnic.
 • Asseure’ s damunt les sureres.
 • L’ús d’inflables, flotadors i similars, per mantenir la seguretat de tots els usuaris.
 • L'entrada als nens menors de 13 anys si no van acompanyats d'un major responsable del mateix.
 • Enregistrar imatges de les persones que participen a les activitats en qualsevol format, excepte permís explícit de les persones i dels organitzadors.
 • Realitzar classes dirigides (entrenaments, rehabilitacions, classes particulars...) sense la deguda autorització o lloguer de l’espai.
 • L’accés dels pares a la zona dels vasos de la piscina durant els cursos de natació.

Recomanacions

 • Sotmetre’s a un reconeixement mèdic previ a la pràctica esportiva, sobretot aquells que hagin estat inactius durant un període prolongat de temps o pateixin alguna malaltia de caràcter crònic.
 • L'ús d'ulleres de natació a l'aigua.

 

 

Altres

 • Si es precisa algun element per a l'aprenentatge o perfeccionament de la natació pot  sol·licitant-lo al socorrista, retornant-lo posteriorment en bon estat d'ús i posant-lo en els compartiments habilitats a aquest efecte.
 • Com a mesura de seguretat es podrà prohibir l'accés a la piscina si l'aforament d’aquesta està complet.

2. Cursos de natació

 • La participació a les activitats estarà subjecta a la valoració i aprovació dels tècnics seguint criteris de desenvolupament, capacitat psicomotriu i adequació de l’exercici al subjecte.
 • La definitiva adscripció d’un cursetista a un grup d’activitat, així com els canvis de grup hauran de ser supervisats pels tècnics.
 • Pels cursos infantils s’hauran d’utilitzar els vestidors de grup de nen o nena. A partir dels 7 anys s’hauran de canviar sols. El monitor recollirà i tornarà els nens al vestidor.
 • La Piscina Municipal d’ Alcover es reserva la possibilitat d’anular o modificar alguna activitat segons la inscripció o altres motius d’organització.

La inscripció als curs de natació

 • La inscripció es considerarà totalment formalitzada una vegada realitzat el pagament  de l’activitat. L’ impagament de l’activitat impedirà la pràctica d’aquesta.
 • En les inscripcions del primer trimestre, tindran preferència d’inscripció els usuaris que van realitzar l’ activitat els curs anterior.
 • En cas de no disposar de plaça es podran inscriure a la llista de espera.
 • Una vegada començada l'activitat no es retornarà l’ import de la inscripció en cas de baixa de l’alumne, excepte malaltia o causa justificada d’aquest, tenint en compte el nombre de sessions realitzades.
 • El cobrament anual del curs s’efectuarà el mes d’octubre. Els cobraments trimestrals es realitzaran al octubre, gener i abril.
 • Si un abonat es dóna de baixa com a soci i realitza algun curs de natació, haurà d’abonar la part proporcional que resti a la tarifa del curs com a NO soci.
 • La renovació trimestral dels cursos es farà automàticament.
 • Cal notificar la baixa per escrit amb 15 dies d’antelació.

3. Activitats dirigides

 • Totes les activitats dirigides tenen un aforament limitat.
 • La llista de cada activitat s’obrirà 20 minuts abans de començar-la. Hi ha número limitat de places segons l'activitat.
 • Podran accedir a les activitats dirigides els socis majors de 16 anys.

 

4. Alta soci

 

 

 

 • La inscripció es realitzarà facilitant personalment les dades requerides i la signatura del consentiment informant a la recepció de la instal·lació.
 • La inscripció es considerarà totalment formalitzada una vegada realitzat el pagament de l’activitat o abonament.
 • Totes les inscripcions, canvis i renovacions s’han de fer personalment.
 • Descomptes en els cursos de natació i activitats programades fora d'abonament.
 • Menors de 3 anys, abonament gratuït si un desl pares està abonat.
 • Descompte en la utilització de les pistes de pàdel.
 • La participació a les activitats estarà subjecte a la valoració i aprovació dels tècnics seguint els criteris de desenvolupament, capacitat psicomotriu i adequació de l'exercici al subjecte
 • La definitiva adscripció d'un cursetista a una grup d'activitat, així com els canvis de grup hauran de ser supervisats pels tècnics.
 • L'abonament anual es prorrateja mensualment, incluint en aquest horaris especials i vacances.
 • Els socis que estan al atur, han de presentar el document de l’atur a les revisions que es realitzen cada tres mesos. En cas contrari, es canviarà a la quota sense reducció.
 • Cal notificar la baixa personalment per escrit abans de l'últim dia de cada mes.
 • Davant l’ impagament de dos mesos d’abonament, s’efectuarà la baixa. Per poder formalitzar l’alta de nou, s’haurà d’abonar l’import pendent i els recàrrecs corresponents.
 • L'abonament inclou la utilització de totes les instal·lacions de la piscina ( piscines climatitzades, jacuzzi, saunes turca i finlandesa, sala de fitness...)
 • Cal notificar la baixa personalment per escrit abans del dia 30 o 31 de cada mes.

**L' incompliment de qualsevol de les normes anteriors donarà lloc a l’anul·lació definitiva dels drets d'utilització d'aquesta instal·lació esportiva.

5. General

 • La Piscina Municipal d’ Alcover es reserva el dret al tancament de l’ instal·lació o part d’aquesta per qüestions de manteniment.
 • La Piscina Municipal d’ Alcover es reserva el dret a modificar o anular qualsevol activitat o curs de natació en dates especials.
 • La Piscina Municipal d’ Alcover no comunicarà individualment els canvis o novetats en les programacions, horaris i preus entre cursos. La informació es considerarà transmesa una vegada publicada al lloc web, taulell d’anuncis i facebook.
 • La Piscina Municipal no es fa responsable dels objectes perduts durant les seves activitats. Aquell material que es faci arribar a recepció es guardarà un màxim de dues setmanes.

Característiques dels vasos

 

PISCINA GRAN: 1,5m profunditat / 25m llargada

PISCINA PETITA: 1m profunditat / 14m llargada

 

Per a la desinfecció de les piscines s’utilitza Hipoclorit Sòdic

Per a la desinfecció del jacuzzi s’utilitza Brom

 

¿Tens alguna pregunta?

Estem encantats d'atendre't. Truca al telèfon 977.76.78.49 o emplena el nostre formulari de contacte.

Versión para imprimir | Mapa del sitio
Piscina Municipal d'Alcover, Av. Miquel Martí i Pol s/n, 977 76 78 49